O NEVENU

Neven (Calendula officinalis) je aromatična jednogodišnja biljka, poreklom iz mediteranskog područja i zapadnih delova Azije, mada se uspešno gaji i širom Evrope. Latinsko ime Calendula potiče od imenice “calendae”, koja označava prvi dan u mesecu, a povezuje se s tim što se cvetovi otvaraju sa izlaskom sunca, a zatvaraju sa njegovim zalaskom. U našim krajevima ima više naziva, najpoznatiji je neven, ali se u nekim krajevima može naći i pod imenom: žutelj, prstenčac, bilec ili ognjac.

Tokom istorije neven je najčešće korišćeni cvet, u pripremi lekovitih preparata za lečenje i negu kože. Njime su lečene rane i tretirane upale kože još od antičkog doba.

Tradicionalna znanja o lekovitosti cveta nevena dobila su potvrdu u ispitivanjima kojima je pokazana farmakološka aktivnost, koja potiče od većeg broja biološki aktivnih jedinjenja; to su triterpenski saponini, flavonoidi, etarska ulja, terpenski alkoholi i estri, polisaharidi i sluzne supstance, karotenoidi i ostala jedinjenja (više od trideset).
Navedena biološki aktivna jedinjenja su zaslužna za široku medicinsku i kozmetičku primenu cveta nevena.